Zaklada VITA pomaže tijekom cijele godine

Djeca oboljela od malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja mogu ostvariti potporu Zaklade za pomoć djeci VITA za sufinanciranje nabavke lijekova potrebnih za liječenje i pružanje drugih oblika pomoći u liječenju, nabavke medicinskih, invalidskih i ortopedskih  pomagala i drugih potrepština, dijela troškova dugotrajnog liječenja, skupih pregleda,  troškova operacija, odnosno drugih medicinskih zahvata, putnih troškova i troškova boravka za potrebe liječenja oboljelog djeteta izvan mjesta stanovanja za bolesno dijete te roditelja, odnosno pratitelja, kao i druge potpore vezane uz  potrebe oboljelog djeteta. Zahtjevi za pomoć djeci oboljeloj od malignih  ili drugih teških i rijetkih oboljenja primaju se i razmatraju tijekom cijele godine, bez posebnog javnog poziva.

Potpore se mogu ostvariti uz uvjet da se radi o maloljetnom djetetu kojem je neophodna tuđa pomoć ili njega, da su prema priloženoj medicinskoj dokumentaciji takvo liječenje i medicinski zahvati, odnosno druge potrebe nužni, da pravo na sufinanciranje, odnosno financiranje takve potrebe se ne može ostvariti preko HZZO-a, ili drugih nadležnih tijela, ili se može samo djelomično ostvariti u mjeri koja je u konkretnom slučaju nedostatna, odnosno da  bi čekanje na ostvarivanje prava  moglo dovesti u opasnost život djeteta, da prihod po članu zajedničkog domaćinstva djeteta ne prelazi dvije osnovice, na temelju kojih se utvrđuje pravo na stalnu pomoć prema propisima o socijalnoj skrbi.

Potpore mogu ostvariti i punoljetna djeca oboljela od malignih ili drugih teških i rijetkih  oboljenja koja ne mogu samostalno privređivati i o kojima, zbog bolesti, skrbi obitelj odnosno staratelj, ako su ispunjeni uvjeti koji su propisani za maloljetnu osobu, uz uvjet da mu je odlukom nadležnog tijela  priznato pravo na  naknadu za tuđu pomoć i njegu.

Za maloljetnu i punoljetnu djecu oboljelu od malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja, mogu se odobriti novčane potpore do 3.000,00 kn za pojedinu vrstu pomoći, jednom godišnje. U iznimnim slučajevima novčane potpore se mogu odobriti i u većem iznosu, posebno kada se radi o sufinanciranju nabavke medicinskih, invalidskih i ortopedskih pomagala koja su potrebna bolesnom djetetu te u slučaju skupih  i hitnih operacija i liječenja, kao i drugih sličnih situacija.

U ime maloljetne ili punoljetne  djece  koja su  lišena poslovne sposobnosti zahtjev za potporu podnosi roditelj odnosno staratelj, ili skrbnik.

Zaprimljeni zahtjev razmatra Upravni odbor Zaklade koji utvrđuje  prijedlog odluke o dodjeli potpore, odnosno odbijanju zahtjeva,  rukovodeći se kriterijima iz Pravilnika, a uzimajući u obzir kriterije prihoda po članu domaćinstva, trajanju dosadašnjeg liječenja i iznosa potrebnih, odnosno raspoloživih sredstava za ove namjene.

S korisnikom određene vrste potpore upravitelj  Zaklade zaključuje poseban Ugovor o dodjeli, odnosno realizaciji  potpore.

Javite nam se:

Zaklada Vita
Franjevački trg 7
42000 Varaždin

T: +385 (0)42 390 555
F: +385 (0)42 390 553
E: vita@vzz.hr