Članovi Zaklade za pomoć djeci VITA usvojili godišnji izvještaj za 2013.

Upravni odbor Zaklade za pomoć djeci VITA održao je danas, 9. travnja 2014. godine sjednicu  na kojoj je  usvojen Godišnji izvještaj  Zaklade za 2013. godinu te je  donesen Financijski plan za ovu godinu.

Temeljna svrha Zaklade je  promicanje interesa djece u Varaždinskoj županiji, osobito pružanje pomoći roditeljima djece oboljele od malignih i dugih teških bolesti.  U tom smislu  Upravni odbor  svojim Pravilnikom o kriterijima i postupku dodjele potpora iz sredstava Zaklade  odredio je da potencijalni korisnici potpora iz sredstava Zaklade mogu biti udruge i druge pravne osobe koje neposredno promiču, unaprjeđuju i ostvaruju interese djece te  koje grade dječja igrališta otvorenog tipa, kao i  djeca  oboljela od malignih i drugih  teških oboljenja.

Prema podacima, prihodi  za prethodnu godinu iznosili su 101.791,79 kn, a rashodi 131.244,38 kn.  Rashodi  su pokriveni  iz viška  prihoda  iz 2012. godine  koji je  iznosio  61.063,50 kn, obzirom da  Zaklada  u 2012. godini  nije još programski funkcionirala jer je bila u osnivanju, pa su joj ostala neutrošena veća sredstva.

I u 2013. godini, prema podacima Godišnjeg izvješća  ostalo je neutrošenih 31. 610.00 kn.

Najveći dio  rashoda odnosio se na potpore za opremanje dječjih igrališta za kupnju igrala  te je, nakon provedenog godišnjeg  javnog poziva, 7 mjesnih odbora i jedna udruga   primila po 13.728,13 kn.

Za pomoć djeci   oboljeloj  od malignih i drugih  teških oboljenja za liječenje,  preglede, medicinske zahvate, putne troškove  i troškove izvan mjesta stanovanja  samog djeteta ili pratitelja dodijeljene su samo dvije potpore u visini od po 3.000,00 kn, jer  su  bila samo dva takva zahtjeva.  Ovaj iznos od 3.000,00 kn određen je kao najviši sukladno  prethodno navedenim kriterijima, i može se odobravati jednom godišnje.  Za ove potpore ne provodi se  javni poziv , već se zainteresirani mogu javljati tijekom cijele godine, uz propisane uvjete.

U vezi s ovim podacima, Upravni odbor i upravitelj Zaklade g. Predrag Štromar i ovom prilikom upućuju građane i roditelje čija djeca su oboljela od malignih i drugih teških bolesti da se  jave  sa zahtjevom  u Županiju, gdje je sjedište Zaklade VITA. Svi ciljevi osnivanje Zaklade su vrijedni, jer se radi o pomoći  djeci i za djecu, pogotovo kada  se pomaže bolesnoj djeci i njihovim roditeljima, što i za Upravni odbor i upravitelja Zaklade  čini  posebni cilj programske orijentacije Zaklade.  Za ove  namjene i u ovoj  godini osigurana su potrebna  sredstva.

Što se tiče Financijskog plana  za 2014. godinu,   planira se prihodovati  150.000,00 kn i to od članarina podupiratelja Zaklade, te priloga domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba te iz Županijskog proračuna sa   stalnim prihodom od  30.000,00 kn,  određenih  po Odluci o osnivanju Zaklade.

Objavljeno: 09.travnja 2014.