Donijet novi Pravilnik o kriterijima za dodjelu potpora

Na trećoj sjednici Zaklade, održanoj 17. prosinca 2014. godine donijet je novi Pravilnik o kriterijima za dodjelu potpora, u smislu izmijenjene Odluke o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA. Kako je Pravilnik stupio na snagu istog dana, na primjenu istog krenulo se na istoj sjednici Upravnog odbora pri odobravanju zahtjeva koji su bili predmet odlučivanja.

Tako je na sjednici raspravljeno deset zahtjeva za potpore Zaklade roditeljima za  bolesnu djecu, a među zahtjevima bio je i  roditelj  bolesnog djeteta koje je punoljetno, dok su se ostali  zahtjevi odnosili na  malodobnu djecu.

Na istoj sjednici  donijeta je  i odluka o potpori u iznosu od 3.000,00 kn bolesnoj djeci  koja se nalaze na Dječjoj kirurgiji i Pedijatriji Opće bolnice Varaždin, u jednakom dijelu za nabavku igrački i drugih pomagala, a realizirat će se putem volontera Društva naša djeca Varaždin.

Upravni odbor također je donio odluku po kojoj će se roditeljima djece oboljele od dijabetesa ubuduće odobravati potpora u iznosu od 1.000,00 kuna.

Bilo je istaknuto kako Zaklada u 2014. godini nije provela javni poziv za potpore za 2002-pravilnik-2015 opremanje dječjih igrališta otvorenog tipa, kao niti za potpore za financiranje udruga koje promiču interese djece, obzirom na manje ostvarena prihodovna sredstva s kojima je raspolagala.