Donirajte

Budite dobročinitelj!

Pozivamo Vas stoga da pomognete rad Zaklade donacijom na račun Zagrebačke banke, IBAN: HR6123600001102917499, model: HR00, poziv na broj: OIB uplatitelja, opis plaćanja: donacija za pomoć bolesnoj djeci.

Zaklada može prikupljati i jednokratne potpore podupiratelja u novcu ili stvarima (pokretnine ili nekretnine) o čemu se sklapa, po potrebi, ugovor o darovanju ili izdaje pisana potvrda – zahvalnica.