Kome pomažemo?

Potpore iz sredstava Zaklade mogu ostvariti udruge i druge pravne osobe koje neposredno promiču, unapređuju i ostvaruju interese djece, djeca oboljela od malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja te udruge i druge pravne osobe koje grade dječja igrališta otvorenog tipa.

Za dodjelu sredstava potpore za unapređenje, promicanje i ostvarenje interesa djece na području Varaždinske županije zahtjeve mogu podnijeti udruge i druge pravne osobe za realizaciju konkretnog programa, uz uvjet da je program usmjeren neposredno unapređenju interesa djece, da svojom aktivnošću povećavaju svrsishodnost utroška dodijeljenih sredstava, kao i da je program dostupan neodređenom (većem) broju djece s područja Županije. Za namjene iz ovog članka mogu se ostvariti novčane potpore do 3.000,00 kn godišnje za pojedini program.

Za dodjelu potpore za opremanje dječjih igrališta zahtjeve mogu podnijeti udruge građana, mjesni odbori i druge pravne osobe s područja Županije čiji je djelokrug rada usmjeren na aktivnosti vezane uz sportski, kulturni i zabavni život djece, uz uvjete da je program usmjeren neposredno unapređenju interesa djece, da se dodjelom potpore udruzi ili drugoj pravnoj osobi povećava svrsishodnost utroška sredstava za određenu namjenu i da je program dostupan neodređenom (većem) broju djece s područja cijele Županije. Ovakve novčane potpore mogu se ostvariti jednokratno i to u najvećem iznosu do 15.000,00 kn, za najviše tri igrala.

Za ove potpore Upravitelj Zaklade raspisuje Godišnji javni poziv.

Djeca oboljela od malignih ili drugih teških i rijetkih bolesti mogu ostvariti novčane potpore do 3.000,00 kn za pojedinu vrstu pomoći, jednom godišnje. Potpora Zaklade može se ostvariti za sufinanciranje nabavke lijekova, dijela troškova dugotrajnog bolničkog liječenja, pregleda, medicinskih zahvata, putnih troškova i troškova boravka izvan mjesta stanovanja samog djeteta ili pratitelja.

Za ovu vrstu potpora ne raspisuje se javni poziv te se zahtjevi s propisanom dokumentacijom podnose tijekom cijele godine.
Saznajte više u Pravilniku o kriterijima i postupku dodjele potpora iz sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA