Godišnji Javni poziv za dodjelu potpora iz sredstava Zaklade

Na temelju članka 8. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele potpora iz sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA, upravitelj Zaklade objavio je godišnji Javni poziv za dodjelu potpora iz sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA za unapređenje, promicanje i ostvarenje interesa djece na području Varaždinske  županije te opremanje dječjih igrališta. Za  dodjelu sredstava potpore za unapređenje, promicanje i ostvarenje interesa djece na području Varaždinske županije zahtjeve mogu podnijeti udruge i druge pravne osobe za realizaciju konkretnog programa uz uvjet da je program usmjeren neposredno unapređenju interesa djece, da svojom aktivnošću povećavaju svrsishodnost utroška dodijeljenih sredstava i da je program dostupan neodređenom (većem) broju djece s područja Županije. Za ovu namjenu podnositelj zahtjeva može ostvariti novčanu potporu u iznosu do 3.000,00 kuna godišnje za pojedini program.

Za dodjelu potpore za opremanje dječjih igrališta zahtjeve mogu podnijeti udruge građana, mjesni odbori i druge pravne osobe s područja Županije čiji je djelokrug rada usmjeren na aktivnosti vezane uz sportski, kulturni i zabavni život djece, uz uvjete da je pravna osoba pripremila teren igrališta, da je pravna osoba vlasnik ili nositelj prava korištenja na zemljištu na kojem se igralište oprema na rok od najmanje 10 godina te  da se radi o igralištu za neograničen krug djece bez posebnog članstva. Novčana potpora za ovu namjenu može se ostvariti jednokratno kroz kupnju najviše tri igrala do vrijednosti od 12.000,00 kuna ukupno.

Ovaj Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave u tisku, a zaključno do 29. travnja 2013. godine.

Zahtjevi za pomoć djeci oboljeloj od malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja, sukladno članku Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele potpora iz sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA primaju se i razmatraju tijekom cijele godine, bez posebnog javnog poziva.

OVDJE možete pogledati pravilnik.