Održana 3. sjednica Upravnog odbora VITA

Na 3. sjednici Upravnog odbora VITA, sukladno članku 8. Pravilnika, pokrenut je postupak za dodjelu potpora objavom Natječaja za 2013. godinu na Županijskoj web stranici i  u sva tri lokalna tjednika. Obzirom da su Natječajem bile propisane vrste i namjena za koju se potpora traži, dokazi o ispunjavanju uvjeta, visina sredstava koja se može odobriti te uobičajeni detalji javnog poziva, rokovi, dokumentacija  i ostalo, potencijalni korisnici obuhvaćeni pozivom bile su udruge i druge pravne osobe koje promiču i ostvaruju interese djece, uz uvjet da  je program usmjeren na to,  te da je program dostupan većem broju djece te udruge građana i, drugo, mjesni odbori ili druge pravne osobe koje grade igrališta otvorenog tipa, čija svrha je vezana za sportski, kulturni i zabavni život djece, uz uvjet da imaju pripremljen teren za igrališta, da je nekretnina u vlasništvu pravne osobe ili je istoj dano na korištenje na rok ne kraći  od 10 godina, i da se radi o igralištu otvorenog tipa.

Nakon pregleda zaprimljenih prijava i provjere ispunjavanja uvjeta te rasprave, jednoglasno je utvrđen prijedlog prioriteta za dodjelu potpora od 12.000,00 kuna za kupnju tri igrala, sukladno tekstu Javnog poziva. Obzirom da je za pomoć djeci oboljeloj od malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja podnesena jedna prijava, odlučeno je da se novčani iznos od 3.000,00 kuna dodjeli podnositelju zahtjeva. Nisu zaprimljene prijave Udruga i druge pravnih osoba koje promiču  i ostvaruju interese djece.

Prijedlog prioriteta dostavljen je upravitelju  Zaklade  koji donosi  konačne odluke o dodjeli potpora, sukladno prijedlogu Upravnog odbora, ali uzimajući u obzir  raspoloživa sredstva Zaklade i dinamiku  njihovog pritjecanja, kao i mogućnost zadovoljenja što većeg broja potreba, kada se radi o  opremanju igrališta, odnosno težini pojedinog slučaja, kada se radi o potporama za pomoć obiteljima djece koja su oboljela od teških bolesti.

Na temelju prijedloga Upravnog odbora Zaklade te razmatranih prijava zaprimljenih putem Godišnjeg javnog poziva za dodjelu potpora iz sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA za 2013. godinu, upravitelj Zaklade dana 17. svibnja donio je Odluku o prioritetnoj raspodjeli sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA za dodjelu sredstava potpore za opremanje dječjih igrališta za kupnju najviše tri igrala do vrijednosti od 12.000,00 kuna i dodjelu jednokratne novčane pomoći djeci oboljeloj od malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja u iznosu od 3.000,00 kuna.

Objavljeno: 16.lipnja 2013.