Osigurana pomoć za petero novih korisnika

Održana 14 sjednica Zaklade za pomoć djeci VITA

Na 14. sjednici Upravnog odbora Zaklade za pomoć djeci VITA, održanoj 22. veljače, izuzev utvrđivanja godišnjih dokumenata, kao što su izvješće o radu Zaklade za 2015. godine, godišnji financijski izvještaj te Godišnji proračun Zaklade za 2016. godinu, utvrđen je i prijedlog visina potpore za petero novih korisnika sredstava Zaklade. Riječ je potporama koje će koristiti dvije djevojčice oboljele od cerebralne paralize: jedna za sufinanciranje fizikalnih terapija u privatnim praksama i nabavu ortopedskog terapeutskog tricikla, a druga za sufinanciranje nabavke novih specijaliziranih invalidskih kolica. Dvoje malih korisnika potpore će pak iskoristiti za sufinanciranje defektoloških terapija kao pomoć pri liječenju poremećaja razvoja govora i jezika i ADHD-a. Pomoć je osigurana i za djevojčicu koja boluje od skolioze i spinalne mišićne atrofije tipa 2 za nabavu pomagala kojim se invalidska kolica mogu spustiti niz stepenice.

Inače, godišnji proračun Zaklade za 2016. godinu utvrđen je jednoglasno, s planiranim prihodima i rashodima od 200.000,00 kuna. Također, jednoglasno je utvrđeno Izvješće o radu koje će se naći na skorašnjem dnevnom redu Županijske skupštine, pri čemu su u 2015. godini ostvareni prihodi iznosili 163.961,00 kuna, a rashodi 159.426,00 kn.

Na sjednici je i usklađen Pravilnik Zaklade s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro.

Članovi Upravnog odbora Zaklade VITA tom su prilikom zahvalili svim donatorima što su podržavali rada Zaklade i pomagali kad je bilo najpotrebnije.

– Hvala vam u ime naših korisnika, djece koja se bore s teškim oboljenjima, a kojima je Vaša pomoć bar nakratko vratila osmjeh na lice. Nažalost, potrebe su velike, sve veće, no uz Vašu pomoć i podršku uspijevamo ih redovito sve pokriti. Hvala i u ime svih onih kojima smo kroz nabavu igrala, osigurali više prostora za igru i njihov svijet pun mašte – poručili su članovi UO-a.

 1. GODINA U BROJKAMA:
 • 20 igrala nabavljeno je sredstvima Zaklade za pomoć djeci VITA
 • 8 naselja: Kapela Podravska, Lipovnik Donji, Gornja Poljana, Osečka, Babinec, Hrženica, Struga i Karlovec Ludbreški, Donja Poljana i Grad Ludbreg, dobilo je nova ili dopunilo postojeća dječja igrališta otvorenog tipa
 • 20 korisnika dobilo je jednokratne novčane potpore za pomoć pri liječenju teških, rijetkih i malignih oboljenja
 • 290 izvođača odreklo se honorara radi nastupa na humanitarnim koncertima za Zakladu
 • 950 gledatelja uživo je pratilo nastupe izvođača na humanitarnim koncertima
 • 36.000 kuna prikupljeno je prodajom ulaznica za koncert „Popevke i štikleci“ te „Najbolji od najboljih“
 • 1.340 karata kupili su građani i tvrtke s područja Varaždinske županije

IZVJEŠĆE:

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitne organizacije – obrazac PR-RAS-NPF, Bilanca neprofitnih organizacija – obrazac BIL – NPF, Bilanca i Izvještaj – Referentna stranica (u prilogu Izvještaja o prihodima….)
 2. Bilješke uz Financijsko izvješće
 3. Izvještaj o radu Zaklade