Ostvareni brojni kontakti s gospodarskim subjektima

Zaklada VITA u periodu nakon osnivanja ostvarila je brojne kontakte s gospodarskim subjektima s područja Varaždinske županije sa zamolbom za donaciju, odnosno buduću suradnju i potporu, a u tijeku su i razgovori koji bi trebali osigurati nekoliko značajnih darovatelja i sponzora Zaklade. Zasad je tako sklopljen ugovor o donaciji s nekoliko tvrtki, a Zakladi se u svojstvu podupiratelja priključilo nekoliko fizičkih i pravnih osoba.

Što se tiče normativnog uređenja funkcioniranja Zaklade za pomoć djeci VITA, završeno je donošenje provedbenih akata za njeno funkcioniranje, od kojih je najznačajniji Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora iz sredstava Zaklade.

Potencijalni korisnici potpora, dakle Udruge i druge pravne osobe koje neposredno promiču, unapređuju i ostvaruju interese djece, djeca oboljela od malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja te Udruge i druge pravne osobe koje grade dječja igrališta otvorenog tipa moći će se javiti na Javni poziv koji će biti uskoro objavljen.

Krenula je i snažnija medijska kampanja koja ima za cilj povećati vidljivost Zaklade u javnosti, širiti svijesti u javnosti o njenoj misiji te učinkovito i transparentno informirati javnosti o mogućnostima dobivanja potpora, a sve će pratiti izrada i tiskanje promotivnih materijala te uključivanje u najvažnija događanja u Županiji.

Objavljeno: 30. prosinca 2012.