Ostvarite pomoć

DJECA OBOLJELA OD MALIGNIH TEŠKIH I RIJETKIH BOLESTI

Zaklada za pomoć djeci VITA pomaže djeci oboljeloj od malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja kroz sufinanciranje nabavke lijekova potrebnih za liječenje i pružanje drugih oblika pomoći u liječenju, nabavke medicinskih, invalidskih i ortopedskih  pomagala i drugih potrepština, dijela troškova dugotrajnog liječenja, skupih pregleda,  troškova operacija, odnosno drugih medicinskih zahvata, putnih troškova i troškova boravka za potrebe liječenja oboljelog djeteta izvan mjesta stanovanja za bolesno dijete te roditelja, odnosno pratitelja, kao i druge potpore vezane uz  potrebe oboljelog djeteta.

Djeca oboljela od malignih ili drugih teških i rijetkih bolesti mogu ostvariti novčane potpore do 3.000,00 kn za pojedinu vrstu pomoći, jednom godišnje.

Za ovu vrstu potpora ne raspisuje se javni poziv te se zahtjevi s propisanom dokumentacijom podnose tijekom cijele godine (mailom na vita@vzz.hr  ili osobno u Ured župana (I kat), Franjevački trg 7, Varaždin).

U svrhu dokazivanja ispunjavanja kriterija potrebno je dostaviti:

  1. ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE za maloljetnu i punoljetnu djecu oboljelu od malignih i drugih teških i rijetkih oboljenja
  2. MEDICINSKU  DOKUMENTACIJAU U  PRESLIKU – u svrhu dokazivanja vrste, odnosno kategorije oboljenja, utvrđivanje  neophodnosti tuđe pomoći i njege,  kao i tražene  vrste potpore i njezine visine,
  3. UVJERENJE POREZNE UPRAVE ZA PRETHODNU GODINU – u svrhu uvida u podatke  o prihodu po članu domaćinstva
  4. IZJAVA O ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU, ODNOSNO   IZJAVA O  BROJU ČLANOVA DOMAĆINSTVA

Više informacija možete pronaći ovdje.

 

OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA

Za ove potpore Upravitelj Zaklade raspisuje Godišnji javni poziv.
Za dodjelu potpore za opremanje dječjih igrališta zahtjeve mogu podnijeti udruge građana, mjesni odbori i druge pravne osobe s područja Županije čiji je djelokrug rada usmjeren na aktivnosti vezane uz sportski, kulturni i zabavni život djece, uz uvjete da je program usmjeren neposredno unapređenju interesa djece, da se dodjelom potpore udruzi ili drugoj pravnoj osobi povećava svrsishodnost utroška sredstava za određenu namjenu i da je program dostupan neodređenom (većem) broju djece s područja cijele Županije.

Ovakve novčane potpore mogu se ostvariti jednokratno i to u najvećem iznosu do 15.000,00 kn, za najviše tri igrala.

 

UDRUGE KOJE PROMIČU INTERESE DJECE

Za ove potpore Upravitelj Zaklade raspisuje Godišnji javni poziv.
Potpore iz sredstava Zaklade mogu ostvariti udruge i druge pravne osobe koje neposredno promiču, unapređuju i ostvaruju interese djece, djeca oboljela od malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja te udruge i druge pravne osobe koje grade dječja igrališta otvorenog tipa.
Za dodjelu sredstava potpore za unapređenje, promicanje i ostvarenje interesa djece na području Varaždinske županije zahtjeve mogu podnijeti udruge i druge pravne osobe za realizaciju konkretnog programa, uz uvjet da je program usmjeren neposredno unapređenju interesa djece, da svojom aktivnošću povećavaju svrsishodnost utroška dodijeljenih sredstava, kao i da je program dostupan neodređenom (većem) broju djece s područja Županije.
Za namjene iz ovog članka mogu se ostvariti novčane potpore do 3.000,00 kn godišnje za pojedini program.