Postavljene sprave na dječjem igralištu u Osečkoj

U srijedu, 14. rujna, montirane su sprave za igru djece na platou namijenjenom uređenju dječjeg igrališta, površine od oko 150 četvornih metara, pokraj društvenog doma koji se gradi u Osečkoj.

Na veliko veselje mališana i školske djece, ali i njihovih roditelja, postavljeni su tobogan, klackalica i ljuljačka.

Vrijednost nabavljenih sprava i njihove montaže je 14.500 kuna, a zanimljivo je da su sredstva pribavljena temeljem projekta koji je Mjesni odbor Osečka u suradnji s Gradom Ivancem kandidirao na godišnji javni poziv za dodjelu sredstava potpore za opremanje dječjih igrališta koji je objavila županijska Zaklada za pomoć djeci Vita.

Imajući u vidu da je riječ o ruralnom području te da u naselju nema sadržaja namijenjenih djeci, Zaklada je ovaj projekt pozitivno ocijenila te izdvojila sredstva za opremanje dječje igrališta.
Igralište je uređeno na nekretnini koju je Mjesnom odboru na korištenje ustupio Grad Ivanec, a sigurno je da će uvelike uljepšati dane djeci i mališanima toga kraja. Za sve sprave izdan je atest koji jamči sigurnost.

Naravno, predstoji još i uređenje pristupnih staza te hortikulturno uređenje, kako bi se prostor uljepšao i učinio ugodnim za igru i boravak.