Tko smo?

Dječji osmjeh trebao bi biti svakodnevica svih nas te oplemenjivati život veseljem, radošću i toplinom, pa je naša želja upravo potaknuti osmijehe i vratiti nadu na lica mališana i njihovih roditelja. S tom smo namjerom i osnovali Zakladu za pomoć djeci VITA koja za cilj ima pružanje pomoći roditeljima djece oboljele od malignih i drugih teških bolesti, kao i podupiranje opremanja dječjih igrališta u Varaždinskoj županiji.

Osnivač Zaklade je Varaždinska županija.

Odluku o osnivanju Zaklade donijela je Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 18. lipnja 2010. godine, a objavljena je u “Službenom vjesniku Varaždinske županije” broj 18/10). Osnivanje Zaklade odobreno je Rješenjem Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: UP/I-230-01/10-01/42, URBROJ: 515-03-02-03/3-10-7 od 02. prosinca 2010. godine kojim je naložen upis Zaklade u Zakladni upisnik, Zakladnu knjigu broj 1, registarski broj zakladnog uloška 166.

Ovim Vas putem pozivamo da se uključite u rad Zaklade za pomoć djeci VITA te svojim doprinosom podržite djecu Varaždinske županije. Jer zajedno doista možemo stvarati dječje osmjehe.

Zaklada ima stalna i privremena stručna odnosno pomoćna tijela. Stalna tijela Zaklade su:

 • Upravni odbor
 • Upravitelj Zaklade

Upravni odbor Zaklade ima predsjednika i osam članova.

 1. dr. sc. Nina Begičević Ređep, predsjednica
 2. Kristina Mirčetić Petrin
 3. prim. dr.sc. Spomenka Kiđemet-Piskač
 4. Anita Rep
 5. Jadranka Bahlen
 6. sc. Ivan Čehok
 7. Krešimir Horvat
 8. Dubravka Novak
 9. Dubravka Biberdžić

Upravitelja Zaklade imenuje Upravni odbor na prijedlog najmanje tri člana Upravnog odbora s trajanjem mandata od četiri godine i mogućnošću ponovnog imenovanja.

Upraviteljica Zaklade je Jadranka Bahlen.