Utvrđen Godišnji proračun Zaklade

Na 8. Sjednici Upravnog odbora Zaklade za pomoć djeci VITA održanoj 9. veljače 2015. godine, svi su dokumenti Godišnjeg izvještaja Zaklade za 2014. godinu, jednoglasno su prihvaćeni.Sukladno Statutu utvrđeni dokumenti dostavit će se Ministarstvu financija i pravosuđa i vijećnicima Županijske skupštine uz Izvješće o radu Zaklade za 2014. godinu, koje se u ovom sadržaju obvezno podnosi, sukladno Statutu.

Inače, godišnji proračun Zaklade za 2015. godinu utvrđen je jednoglasno, s planiranim prihodima i rashodima od 280.000,00 kuna, a isti će se dostaviti Ministarstvu financija i uprave.

Jednoglasno je utvrđeno Izvješće o radu čija će se skraćena verzija pripremiti za Županijsku skupštinu.

Dogovoreno je i kako će se u 2015. snažno krenuti sa promotivnim aktivnostima Zaklade kako kroz informiranje u medijima s kojima Županija ima ugovore, u vidu zajedničkih nastupa predsjednika Upravnog odbora i upravitelja Zaklade, roditelja i korisnika potpore i sl., tako i kroz motiviranje srednjih i osnovnih škola da provedu akciju VITA za bolesnog prijatelja, dostavom uplatnica donatorima direktno i vijećnicima Županijske skupštine, objavom tih podataka u medijima i slično.

  1. Izvještaj  o prihodima i rashodima neprofitne organizacije  – obrazac PR-RAS-NPF, Bilanca neprofitnih organizacija – obrazac BIL – NPF, Bilanca i Izvještaj – Referentna stranica (u prilogu Izvještaja o prihodima….)
  2. Bilješke uz Financijsko izvješće