Zaklada VITA ove godine opremila osam dječjih igrališta

Nakon objave Godišnjeg javnog poziva za dodjelu potpora iz sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA za 2013. godinu, na posljednjoj sjednici Upravnog odbora – na temelju prijedloga Upravnog odbora Zaklade te razmatranih zaprimljenih prijava – upravitelj Zaklade donio je Odluku o prioritetnoj raspodjeli sredstava za opremanje dječjih igrališta za kupnju najviše tri igrala do vrijednosti od 12.000,00 kuna i dodjelu jednokratne novčane pomoći djeci oboljeloj od malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja u iznosu od 3.000,00 kuna.

S korisnicima koji su zadovoljavali uvjete javnog poziva, potpisani su Ugovori o korištenju sredstava novčane potpore pa su tako dječja igrališta, svugdje s po tri igrala postavljena u Slokovcu, Vrtlinovecu, Lukavcu, Šemovcu, Breznici unutarnjoj, Cestici, kao i na terenima Športskog društva Bukovčan i udruge „Voćanski pinklec“ Donja Voća. Uvjet je bio da korisnici, bilo da su to mjesni odbori ili druge pravne osobe koje grade igrališta otvorenog tipa, imaju pripremljen teren za igrališta, da je nekretnina u vlasništvu pravne osobe ili je istoj dan na korištenje na rok ne kraći od 10 godina te da se radi o igralištu otvorenog tipa.

Ove je godine Zaklada dodijelila i nekoliko jednokratnih novčanih pomoći djeci oboljeloj od malignih ili drugih teških i rijetkih oboljenja u iznosu od 3.000,00 kuna. Inače, zahtjevi za pomoć oboljeloj djeci, sukladno članku Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele potpora iz sredstava Zaklade za pomoć djeci VITA, primaju se i razmatraju tijekom cijele godine, bez posebnog javnog poziva. Ukupno je ove godine udrugama i potrebitima dodijeljeno 115.825,00 kuna, a Upravni odbor zahvaljuje svim gospodarskim subjektima i institucijama na donacijama i pomoći, a posebno fizičkim i pravnim podupirateljima Zaklade.

Uključite se u rad Zaklade!

Svi mi zajedno svojim doprinosom možemo olakšati i uljepšati život djeci koja jesu naša budućnost. Pokažimo zato kako srca Varaždinske županije kucaju jednako snažno, a pogotovo kad je riječ o djeci kojoj je naša pomoć najpotrebnija i koji će svaki takav potez nagraditi velikim toplim osmijehom. Uključite se u rad Zaklade za pomoć djeci VITA te svojim doprinosom podržite djecu Varaždinske županije. Jer zajedno možemo stvarati dječje osmjehe.

U radu nas možete poduprijeti donacijama, kao član podupiratelj te prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba.

Budite dobročinitelj!

Vjerujemo u dobrotu i humanost te se nadamo da ćete se priključiti velikoj obitelji dobročinitelja djece Zaklade. Pozivamo Vas stoga da pomognete rad Zaklade donacijom na račun Vaba d.d. banke Varaždin broj 2489004-1131206233, IBAN: HR 7524890041131206233.

Zaklada može prikupljati i jednokratne potpore podupiratelja u novcu ili stvarima (pokretnine ili nekretnine) o čemu se sklapa, po potrebi, ugovor o darovanju ili izdaje pisana potvrda – zahvalnica.

Postanite podupiratelj!

Zakladi možete pristupiti i kao članovi podupiratelji, bilo kao fizička ili pravna osoba, koje prihvati Upravni odbor, a koji potpisom pristupnice preuzimaju prava i obveze utvrđene Odlukom o osnivanju Zaklade, Statutom Zaklade te njenim drugim aktima. Članovi podupiratelji su osobe koje se obvežu da će godišnje doprinositi i uplatiti u korist Zaklade i to pravne osobe najmanje 1.000,00 kuna, a fizičke osobe s najmanje 500,00 kuna. Zaklada svakom podupiratelju, nakon uplate, daje prigodnu zahvalnicu.

Pristupnice preuzmite s internetskih stranica Zaklade https://www.zaklada-vita.hr/postanite-podupiratelj/

Objavljeno: 20. prosinca 2013.